Martijn Engelbregt

 

(1972, NL) Richtte in 1994 EGBG op, een illustere holding voor onder meer Circus Engelbregt, een ontregelende verbindingsorganisatie. Circus Engelbregt initiëert projectachtige initiatieven die zich op zogenaamde grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Engelbregt schroomt niet te schuren en zoekt vaak bewust de confrontatie op omdat hij niet gelooft in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij.


website / instagram